跳至內容

Gū Gŏ̤-lìng-dŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gū Gŏ̤-lìng-dŏ̤ (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Κόρινθος Kórinthos, Háng-cê: 古哥林多) sê Gū Hĭ-lé-nà̤ gì siŏh ciáh siàng-bŏng, găh Pelopónnisos buáng-dō̤ siông. Gū Gŏ̤-lìng-dŏ̤ còng-câi ṳ̀ gŭng-nguòng-sèng 700 nièng gáu gŭng-nguòng-sèng 338 nièng, céng-tā̤guā-tèu céng-dê, có̤i-cṳ̆ng ké̤ṳk Mā-gì-dóng Uòng-guók miĕk láe̤k. Găh gióng-dé̤ṳk-hŏk gèng-dēng, Gū Gŏ̤-lìng-dŏ̤ huák-diēng lāu Gŏ̤-lìng-dŏ̤ têu-sék. Gŭng-nguòng 51 hĕ̤k 52 nièng, Séng Bō̤-lò̤ bái-huōng lāu Gŏ̤-lìng-dŏ̤, siā chók Gŏ̤-lìng-dŏ̤ Cièng Cṳ̆ gâe̤ng Gŏ̤-lìng-dŏ̤ Hâiu Cṳ̆̆. Gŏ̤-lìng-dŏ̤ gì mì-cék găh hiêng-dâi Gŏ̤-lìng-dŏ̤ siàng să̤-nàng 5 gŭng-lī.

Gū Gŏ̤-lìng-dŏ̤ mì-cék