跳至內容

Guŏng-dṳ̆ng Huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Guŏng-dṳ̆ng Huòng-dá̤

Guŏng-dṳ̆ng Huòng-dá̤ (光中皇帝, Uŏk-nàng-ngṳ̄: 𤤰光中 (Vua Quang Trung), 1753 nièng  – 1792 nièng 9 nguŏk 16 hô̤), miàng Uōng Guŏng-bìng (阮光平 (Nguyễn Quang Bình)), nguòng-miàng hô̤ lā̤ Uōng Hiê hĕ̤k-ciā Uōng Ùng-hiê (阮文惠 (Nguyễn Văn Huệ)), sê Uŏk-nàng Să̤-săng-dièu gì siŏh ciáh huòng-dá̤, 1788 nièng gáu 1792 nièng câi-ôi.

Ĭ sê nùng-mìng chók-sĕng gì, gáu-muōi-lāu gâe̤ng ĭ-gŏ̤ Uōng Nguŏk, Uōng Lṳ̄ cô̤-huāng, tŭi-huăng Guōng-nàng Uōng-ciō gâe̤ng báe̤k-huŏng gì Dâng-ciō, bô ciŏng Hâiu-là̤-dièu gì huòng-dá̤ dṳ̆k kó̤ Muāng-chĭng, tŭng-ék Uŏk-nàng. Hī sèng-âu Tái-guók gâe̤ng Muāng-chĭng chĭng-liŏh Uŏk-nàng, ké̤ṳk ĭ dṳ̆k diōng chió. Gĭng-dáng iā sâ̤ Uŏk-nàng nè̤ng giéng-gáe̤k ĭ sê Uŏk-nàng gì mìng-cŭk ĭng-hṳ̀ng.