跳至內容

Hâ-uă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ā-dŏng (cō̤) gâe̤ng Hâ-uă (iêu).

Hâ-uă sê «Séng-gĭng» diē-sié gì siŏh ciáh ìng-ŭk, ĭ sê Ià-huò-huà Siông-dá̤ kĕk Ā-dŏnglĕ̤k-dèu-gáuk có̤ cháung-cáuk gì siŏh ciáh nṳ̄-gái, iâ sê sié-gái gà̤-dēng gì tàu ciáh nṳ̄-gái. Ĭ sê Ā-dŏng gì lâu-mā.