跳至內容

Bìng-tàng

Cô̤-biĕu: 25°29′55″N 119°47′25″E / 25.49861°N 119.79028°E / 25.49861; 119.79028
Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bìng-tàng-gâing
平潭县
—  Gâing  —
Bìng-tàng gâing-kṳ̆
Bìng-tàng gâing-kṳ̆
  Bìng-tàng găk Hók-ciŭ gì ôi-dé
  Bìng-tàng
găk Hók-ciŭ gì ôi-dé
  Bìng-tàng
găk Hók-ciŭ
Bìng-tàng-gâing găk Hók-gióng
Bìng-tàng-gâing
Bìng-tàng-gâing
Bìng-tàng găk Hók-gióng gì sū-câi.
Cô̤-biĕu: 25°29′55″N 119°47′25″E / 25.49861°N 119.79028°E / 25.49861; 119.79028
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Sēng Hók-gióng
Dê-ngék-chê Hók-ciŭ
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 6,435 km2
 - Tū-dê 371 km2
 - Cūi-tā̤ miêng-cék 6,064 km2  94.2%
Hāi-băk 44 m
Ìng-kēu (2009)
 - Dŭ-liāng 400,000 nè̤ng
 - Mĭk-dô 1,078/km2
Iù-céng piĕng-mā 350400
Diêng-uâ kṳ̆-mā 0591
Uōng-câng www.pingtan.gov.cn

Bìng-tàng-gâing (平潭縣) sê Hók-ciŭ-chê guāng-hăk gì 8 bĭh gâing dài-dŏng gì siŏh bĭh.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bìng-tàng-gâing gô-dā̤ sê Hók-chiăng gì siŏh buô-hông, ék-dĭk sṳ̆k Hók-chiăng guāng-hăk.

1730 nièng, Chĭng-dièu céng-hū ciŏng Hāi-tàng Dō̤ (海壇島) gâe̤ng ĭ bòng-biĕng gì duâi nâung gáuk dō̤ uăk ôi Bìng-tàng-gâing-sìng Guāng-hăk-kṳ̆. 1798 nièng Guāng-hăk-kṳ̆ gūi ùi „Bìng-tàng Hāi-huòng Tiăng“ (平潭海防廳), dĭk-ciék iù Hók-ciŭ Hū guāng-lī. 1912 nièng, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū hié dṳ̀ „Bìng-tàng Hāi-huòng Tiăng“, kiū siék „Bìng-tàng-gâing“, téng hiā sèng-âiu kī Bìng-tàng ciáh ciáng-sék gióng-lì gâing céng-hū. 1956 nièng Bìng-tàng-gâing uăk ké̤ṳk Céng-gŏng Ciŏng-kṳ̆ (晉江專區) guāng lī, gáu 1983 nièng Hèng-céng kṳ̆ bĭk dièu-cīng sèng-hâiu ciáh uăk diōng Hók-ciŭ-chê guāng lī gáu gĭng-dáng.

Dê-lī gâe̤ng nè̤ng-só[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bìng-tàng ciòng gâing ô 38 uâng nè̤ng, tū-dê miêng-cék 371.1 bìng-huŏng gŭng-lī.

Dê-lī[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bìng-tàng găh báe̤k-ūi 25 dô 16 hŭng gáu 25 dô 44 hŭng, dĕ̤ng-gĭng 119 dô 32 hŭng gáu 120 dô 10 hŭng cĭ găng gì Dṳ̆ng-guók Hók-gióng Sēng dĕ̤ng buô, Dài-hāi hāi-méng gà̤-dēng. Bìng-tàng-gâing tū-dê miêng-cék sê 371.1 bìng-huŏng chiĕng-mī. Ciō-tā̤ gì Hāi-tàng dō̤ (海壇島) sê Hók-gióng dék duâi gì dō̤-sê̤ṳ, iâ sê Dṳ̆ng-guók dâ̤ 5 duâi dō̤-sê̤ṳ. Bìng-tàng gâe̤ng dâi-lṳ̆k gì gău-tŭng uòng-ciòng diŏh āi hāi-ông. Bìng-tàng sê Hók-ciŭ-chê 8 gâing diē-sié mì-ék gì dō̤-sê̤ṳ gâing, ciòng-buô liāng-tū dŭ mò̤ diŏh Ĕu-ā Dâi-lṳ̆k gà̤-dēng.

Nè̤ng-só[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bìng-tàng ciòng gâing nè̤ng-só ô 38 uâng cō̤-êu, buōng-dê ngṳ̄-ngiòng sê Hók-chiăng kiŏng Hók-ciŭ-uâ. Gó ô nék-dék Huòi-cŭk gâe̤ng Siă-cŭk nè̤ng, ciéng cūng nè̤ng-só gì 1.5%. Bìng-tàng gì ìng-kēu mĭk-dô siŏng-dŏng gèng, dăk gáu siŏh bìng-huŏng chiĕng-mī 1200 nè̤ng cō̤-êu, ciŏng-gê̤ṳng gó̤-lòng Hók-gióng Sēng bìng-gĭng ìng-kēu mĭk-dô gì 4.5 buôi. Bìng-tàng-gâing ciòng gâing 87.29% gì nè̤ng dŭ diŏh Hāi-tàng Dō̤ gà̤-dēng, gì-dṳ̆ng 62% gì nè̤ng dêu găk Hāi-tàng Dō̤ gà̤-dēng gì Làu-cuōi (流水), Ó̤-sèng (澳前), Tàng-siàng (潭城), Báe̤k-chió (北厝), Sŭ-ó̤ (蘇澳), Ngò̤-dĕ̤ng (敖東) cī 6 bĭh déng lā̤. Gāi-gáik Kăi-huóng ī-hâiu, ô cĭng sâ̤ gì Bìng-tàng nè̤ng liê-kŭi Bìng-tàng gáu Hók-ciŭ dēng duâi siàng-chê sĕng-uăk, iâ ô cĭng sâ̤ gì Bìng-tàng nè̤ng sāi gáuk iông huŏng-huák chók-iòng gĕ̤ng-cáuk sĕng-uăk.

Hèng-céng kṳ̆-mĭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bìng-tàng ô 5 bĭh déng, 10 bĭh hiŏng.

5 bĭh déng sê:

Tàng-siàng Déng (潭城鎮)
Làu-cuōi Déng (流水鎮)
Ó̤-sèng Déng (澳前鎮)
Báe̤k-chió Déng (北厝鎮)
Sŭ-ó̤ Déng (蘇澳鎮)

10 bĭh hiŏng sê:

Sê̤ṳ-tàu Hiŏng (嶼頭鄉)
Duâi-liêng Hiŏng (大練鄉)
Nàng-hāi Hiŏng (南海鄉)
Dĕ̤ng-siòng Hiŏng (東庠鄉)[Ció 1]
Làng-siàng Hiŏng (嵐城鄉)
Ngò̤-dĕ̤ng Hiŏng (敖東鄉)
Dṳ̆ng-làu Hiŏng (中樓鄉)
Lù-iòng Hiŏng (蘆洋鄉)
Bìng-nguòng Hiŏng (平原鄉)
Băh-chăng Hiŏng (白青鄉)

Muōi-ció[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Gà̤-dēng cī 4 bĭh hiŏng sê liê-dō̤ hiŏng, mò̤ găk Hāi-tàng Dō̤.