Hāi-iòng Sĕng-ŭk-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hāi-iòng Sĕng-ŭk

Hāi-iòng Sĕng-ŭk-hŏk (海洋生物學) sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Hāi-iòng-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu găk Hāi-iòng sĕng-uăk gì sĕng-ŭk gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hāi-iòng Kuŏ-hŏk (海洋科學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]