Hāi-iòng-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hāi-iòng

Hāi-iòng-hŏk (海洋學) sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Dê-cék-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu Hāi-iòng gì hŏk-kuŏ.[1]

Hông-ciĕ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]