Hăk-nà̤-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hăk-nà̤-cŭk (哈尼族, Hăk-nà̤-ngṳ̄: Haqniq) sê Dĕ̤ng-nàng-ā gì siŏh ciáh mìng-cŭk, sĕng-uăk diŏh Dṳ̆ng-guók, Miēng-diêng, Laos, Tái-guók gâe̤ng Uŏk-nàng. Hăk-nà̤-cŭk iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Hùng-nàng.

Hăk-nà̤-cŭk gōng Hăk-nà̤-ngṳ̄.