Hĕ̤ng-ngṳ̀

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Hĕ̤ng-ngṳ̀
Batoidea
Hĕ̤ng-ngṳ̀
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Dông-ŭk Animalia
muòng: Cék-só̤h dông-ŭk Chordata
gŏng: Náung-gáuk-ngṳ̀ Gŏng Chondrichthryes
ā-gŏng: Bēng-săi Ā-gŏng Elasmobramchii
cūng-mŭk: Hĕ̤ng-ngṳ̀ Batoidea

Hĕ̤ng-ngṳ̀ (魟魚) sê náe̤ng-gáuk-ngṳ̀ gŏng diē-sié gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̀. Hĕ̤ng-ngṳ̀ gì dĕk-diēng sê sĭng-tā̤ biēng bàng, lâng bèng gì ngṳ̀-chié iā duâi, gâe̤ng tàu lièng siŏh-dŏi, ngṳ̀-chĭ găh sĭng-tă̤ â-dā̤, cuòng sĭng dŭ sê náe̤ng-gáuk. Cuòng sié-gái ô chiĕu-guó 600 cṳ̄ng gì hĕ̤ng-ngṳ̀. Găh Hók-gióng, hĕ̤ng-ngṳ̀ sê bī-gáu bàng-siòng gì sĭk-ê̤ṳng ngṳ̀.