Huá-hŏk-sék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chemical formula for Aluminium sulfate
Structural formula for butane

Huá-hŏk-sék (化學式), găk Ĭng-ngṳ̄ diē-sié hô̤ lā̤ chemical formula, sê sāi huá-hŏk nguòng-só gì hù-hô̤ gâe̤ng só-cê biēu-sê huá-hăk-ŭk hĕ̤k-ciā hŭng-cṳ̄ gì siŏh cṳ̄ng gó̤ng-sék.

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]