Huòng-dĭng Gié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huòng-dĭng Gié (皇貞季, 1984 n. 9 ng. 12 h. - ), buōng-miàng Uòng Dĭng (王禎)[1], Hók-ciŭ nè̤ng. Sê puói-ĭng iēng-uòng, iâ sê puói-ĭng dô̤-iēng, cuō-iéu ké̤ṳk dông-uâ, iù-hié puói-ĭng. Gâe̤ng Săng-sĭng (山新) dēng-dēng nè̤ng cháung-lĭk lāu Báe̤k-dēu Kié-ngò̤ Gĕ̤ng-cáuk-sék[2].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]