Báe̤k-dēu Kié-ngò̤ Gĕ̤ng-cáuk-sék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Báe̤k-dēu Kié-ngò̤ Gĕ̤ng-cáuk-sék (北斗企鵝工作室) sê siŏh ciáh puói-ĭng (配音) tuàng-tā̤, diŏh Dṳ̆ng-guók Báe̤k-gĭng, cuō-iéu ké̤ṳk dông-uâ, iù-hié puói-ĭng[1]. Cī ciáh gĕ̤ng-cáuk-sék găk 2012 nièng iù Huòng-dĭng Gié (皇貞季), Săng-sĭng (山新) dēng-dēng nè̤ng cháung-lĭk, gâe̤ng iā sâ̤ Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k gì dông-uâ chiōng-siŏng ô hăk-cáuk.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]