跳至內容

Iēng-chṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Iēng-chṳ̄.

Iēng-chṳ̄ (鼹鼠, Ĭng-ngṳ̄: Mole) sê siŏh chṳ̆ng Buô-ṳ̄ dông-ŭk. Sĭng-tā̤ ā̤-siēu, dòng-dô 10 liè-mī, mò̤ háik-sáik, chói ciĕng. Sèng ciĕ huák-dăk, -ciōng hióng-nguôi huăng, mĕk-ciŭ siēu, ūng-còng diŏh mò̤ dṳ̆ng. Iù-tái-nè̤ng ng-tĕ̤ng siăh Iēng-chṳ̄, ĭng-ùi diŏh Iù-tái-gáu, Iēng-chṳ̄ sê Mâ̤ Táh-gáik gì Dông-ŭk.