跳至內容

Mâ̤ Táh-gáik gì Dông-ŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dṳ̆ diŏh Gô-iók Séng-gĭng sê "Mâ̤ Táh-gáik" gì Dông-ŭk.

Cŭ-uái sê diŏh gáuk-cṳ̄ng cŭng-gáu dêng-ngiê ôi Mâ̤ Táh-gáik gì Dông-ŭk:

Iù-tái-gáu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Iù-tái-nè̤ng nêng-ùi sĭk-chṳ̄ sê "Mâ̤ Táh-gáik gì Dông-ŭk"

Huàng kō̤-ó gì nó̤h nṳ̄ ng-tĕ̤ng siăh:

Dông-ŭk gì cṳ̄ng-lôi: Nâ diōng-mô̤ gì dṳ̆ng-găng, buŏng dà̤ gì dṳ̆ng-găng, iâ ô nṳ̄ ng-tĕ̤ng siăh: Lŏk-dò̤̤, , Să-huăng, sê diōng-mô̤, bô ng sê buŏng dà̤, nṳ̄ găi-dŏng sáung sê mâ̤ táh-gáik. Dṳ̆ chŭi-iòng sê buŏng-dà̤, ĭ bô ng sê diōng-mô̤, nṳ̄ iâ diŏh sáung sê mâ̤ táh-gáik: ĭ gì nṳ̆k ng-tĕ̤ng muŏ (Sĭng-mêng-gé 14 ciŏng: 7-8 cáik).

Hāi-siĕng gì cṳ̄ng-lôi: Huàng mò̤ chié, mò̤ lìng gì, nṳ̄ ng-tĕ̤ng siăh: diŏh sáung sê mâ̤ táh-gáik (Sĭng-mêng-gé 14 ciŏng: 10 cáik).

Cēu gì cṳ̄ng-lôi: Nṳ̄ sū mâ̤ siăh-dék: cêu sê ĭng, ngáuk, diĕu, iŏng, ciĕng, siēu-ĭng, gâe̤ng ĭ siŏh lôi; lō̤-uă gâe̤ng ĭ siŏh lôi; mō̤ gì dò̤-cēu, gē̤ng gì dò̤-cēu, ngṳ̀ ĭng, chiók-ĭng, gâe̤ng ĭ siŏh lôi; lù-cṳ̀, lô-cṳ̀, tĭng-cēu, dà̤-hù, uòng-gṳ̆, ngṳ̀-gēu, hŏk, ĕng-ū gâe̤ng ĭ siŏh lôi, dái-êng, biēng-hók (Sĭng-mêng-gé 14 ciŏng: 12-18 cáik).

Kŏng-tṳ̀ng gì cṳ̄ng-lôi: Huàng ô sĭk gì tè̤ng nṳ̄ iâ diŏh sáung sê mâ̤ táh-gáik: dŭ ng-tĕ̤ng sĭah (Sĭng-mêng-gé 14 ciŏng: 19 cáik).

Sé gā kă â̤ bà gì cṳ̄ng-lôi: Lŏ̤h dê-dău bà gì nó̤h dṳ̆ng-găng, nṳ̄ sū găi-dŏng sáung mâ̤ táh-gáik gì; cêu sê Êu-chṳ̄, sĭk-chṳ̄, diék-ĭk gâe̤ng ĭ gì lôi, gák-gái, lṳ̀ng-cṳ̄, siū-gṳ̆ng, siè-ĭ, iēng-dìng (Lé-ê-gé 11 ciŏng: 29-30 cáik).

Mâ̤ Táh-gáik gì Dông-ŭk gé-cāi diŏh Lé-ê-gé[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Biēng-hók sê "Mâ̤ Táh-gáik".

Hó-gă Mâ̤ Táh-gáik gì Dông-ŭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Kié-ngò̤ sê "Mâ̤ Táh-gáik" ĭng-ùi mò̤ lìng.

Cŭ-uái liĕk chók gì dông-ŭk mò̤ diŏh Séng-gĭng dṳ̆ng ké̤ṳk dêng-ngiê ùi Mâ̤ Táh-gáik gì Dông-ŭk, dáng-sê iù ĭ dĕk-dĭng lì-gōng, ĭ sê hù-hăk Lé-ê-gé sū dêng-ngiê gì Mâ̤ Táh-gáik gì Dông-ŭk , ĭ â̤-sāi ké̤ṳk káng cáuk sê Mâ̤ Táh-gáik gì: