跳至內容

Káe̤k-siŏh

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gáuk-cṳ̄ng káe̤k-siŏh

Káe̤k-siŏh (殼石), hĕ̤k buói-káe̤k (貝殼), sê sĕng-uăk diŏh hāi diē-sié gì dông-ŭk (cuō-iéu sê nuōng-tā̤ dông-ŭk) gì ngâing káe̤k-káe̤k, sê sĭng-tā̤ gì siŏh-buô-hông, â̤ bō̤-hô sĭng-tā̤ nuōng gì buô-hông.

Diŏh gū-cā Dṳ̆ng-guók gâe̤ng sié-gái gì-tă sū-câi, káe̤k-siŏh â̤ dáung cièng sāi, gó̤-chṳ̄ cêng sâ̤ gâe̤ng cièng hĕ̤k-chiā gĭng-cá̤ ô-găk-siĕk gì Háng-cêpiĕng-bèng dŭ ô buói (貝) cê.