Lìng Gáuk-mìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lìng Gáuk-mìng
Chók-sié

1887 nièng  Edit this on Wikidata

Mìng-âu Edit this on Wikidata
Guó-sié

1911 nièng  Edit this on Wikidata

Guōng-ciŭ Edit this on Wikidata
Guó-sié nguòng-ĭng Chhèng-sat Edit this on Wikidata
guók-cĭk Chĭng-dièu Edit this on Wikidata
Mū-hâu 慶應義塾大學 Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk 革命家 Edit this on Wikidata
Céng-dōng 中國同盟會 Edit this on Wikidata
Cáuk-pīng 與妻訣別書 Edit this on Wikidata

Lìng Gáuk-mìng (林覺民, 1887 nièng  – 1911 nièng 4 nguŏk 27 hô̤), Hók-ciŭ nè̤ng. Ĭ găk 1911 nièng chăng-gă Guōng-ciŭ Ùng-huă-gŏng Kī-ngiê, ké̤ṳk Muāng-chĭng céng-hū tài sī. Sĭng-hái Gáik-mêng ī-hâiu, ké̤ṳk Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū hô̤ lā̤ liĕk-sê̤ṳ. Ĭ gì chió diêu diŏh Săng-huŏng-chék-háe̤ngIòng-giò-háe̤ng gâe̤ng Nàng-âu-gă̤ gì diô kāu.