分類:Sáng Lìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cŭ-uái gì nè̤ng ciòng-buô sáng Lìng (林).

"Sáng Lìng" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 8 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 8 hiĕk.