Liê-cṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Liê-cṳ̄

Liê-cṳ̄ (離子), găk Ĭng-ngṳ̄ diē-sié hô̤ lā̤ ion, sê dái diêngnguòng-cṳ̄ hĕ̤k-ciā hŭng-cṳ̄. Pī-ṳ̀-gōng, sièng (鹽, huá-hŏk-sék: NaCl) sê iù dái céng-diêng gì Na+ gâe̤ng dái hô-diêng gì Cl- cū-siàng gì.

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]