Mìng-să̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mìng-să̤ (閩西, Káh-gă-ngṳ̄: Mîn-sî) sê cī Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng gì să̤-buông, bău-guák Lṳ̀ng-ngàng gâe̤ng Săng-mìng lâng ciáh dê-gék-chê.

Mìng-să̤ gì ùng-huá sê Káh-gă ùng-huá.