跳至內容

Báe̤k Mī-ciŭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Báe̤k Mī-ciŭ diŏh sié-gái siông.

Báe̤k Mī-ciŭ (北美洲) sê sié-gái dâ̤ 3 duâi gì dâi-lṳ̆k, miêng-cék 24,709,000 km², sê dê-giù biēu miêng-cék gì 4.8%, ciòng-buô lṳ̆k-dê miêng-cék gì 16.5%. 2008 nièng tūng-gié, gê̤ṳng-cūng ô 0.529 é nè̤ng sĕng-uăk diŏh Báe̤k Mī-ciŭ, dâi-kái sê sié-gái ciòng-buô ìng-kēu gì 7.5%.

Báe̤k Mī-ciŭ báe̤k buô sê Báe̤k-gĭk-hāi, dĕ̤ng-báe̤k buô sê Báe̤k Dâi-să̤-iòng gâe̤ng È̤ng Hāi, dĕ̤ng-nàng buô sê Nàng Dâi-să̤-iòng, să̤ buô sê Nàng Mī-ciŭ.

Mìng-chĭng gì lài-lĭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

„Báe̤k Mī-ciŭ“ găk Să̤-huŏng ngṳ̄-ngiòng diē-sié sê North America.

Guók-gă[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-kṳ̆[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]