Nàng-hĭ rand

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Nàng-hĭ randNàng-hĭliù-tŭng huó-bê, hù-hô̤ sê R hĕ̤k-ciā ZAR.

Nàng-hĭ rand iâ sê Nàng-hĭ, Lesotho gâe̤ng Namibiahuák-dêng huó-bê.