Namibia

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Namibia Gê̤ṳng-huò-guók
Republic of Namibia
Namibia gì
guók-gì
Namibia guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Unity, Liberty, Justice
"tuàng-giék, cê̤ṳ-iù, céng-ngiê"
Guók-gŏ̤: Namibia, Land of the Brave
"Namibia, ṳ̄ng-gāng gì tū-dê"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Windhoek
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄
Sìng-nêng gì guók-gă ngṳ̄-ngiòng Afrikaans-ngṳ̄, Dáik-ngṳ̄, Herero-ngṳ̄, Khoekhoe-ngṳ̄, Ovambo-ngṳ̄, Kwangali-ngṳ̄, Tswana-ngṳ̄, Lozi-ngṳ̄
Sìng-nêng gì dê-kṳ̆ ngṳ̄-ngiòng !Kung-ngṳ̄, Gciriku-ngṳ̄, Mbukushu-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ék-dōng iŭ-sié, buáng-cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Hage Geingob
• hó-cūng-tūng
Nangolo Mbumba
• cūng-lī
Saara Kuugongelwa-Amadhila
• hó-cūng-lī
Netumbo Nandi-Ndaitwah
• Có̤i-gŏ̤ huák-guăng
Peter Shivute
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ngiê-huôi
Ciòng-guók Ūi-uòng-huôi
Guók-mìng Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
825,615 km2 (318,772 sq mi) (dâ̤ 34 miàng)
Ìng-kēu
• 2020 nièng gū-gié
2,550,226 (dâ̤ 140 miàng)
• 2011 nièng puō-că
2,113,077
• Mĭk-dô̤
3.2/km2 (8.3/sq mi) (dâ̤ 235 miàng)
GDP (PPP) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$23.855 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$9,542
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$10.927 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$4,371
Gini (2015 nièng) 59.1
gŏ̤
HDI (2019 nièng) Increase 0.646
dṳ̆ng · dâ̤ 130 miàng
Huó-bê Namibia dollar (NAD)
Nàng-hĭ rand (ZAR)
Sì-kṳ̆ UTC+2 (CAST)
Kŭi-chiă huŏng-hióng cō̤
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +264
ISO 3166 dâi-hô̤ NA
Uōng-mĭk sáuk-siā .na

NamibiaHĭ-ciŭ nàng-buô gì siŏh ciáh guók-gă.