跳至內容

Burkina Faso

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Burkina Faso
Burkina Faso
Burkina Faso gì
guók-gì
Burkina Faso guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Unité–Progrès–Justice
"Tuàng-giék, céng-buô, céng-ngiê"
Guók-gŏ̤: Une Seule Nuit
"Siŏh ciáh màng-buŏ"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Ouagadougou
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Huák-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, buáng-cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Roch Marc Christian Kaboré
• cūng-lī
Lassina Zerbo
Lĭk-huák gĭ-gáiu Guók-mìng Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
274,200 km2 (105,900 sq mi) (dâ̤ 74 miàng)
• cūi-mĭk (%)
0.146
Ìng-kēu
• 2020 nièng gū-gié
21,510,181 (dâ̤ 58 miàng)
• 2006 nièng puō-că
14,017,262
• Mĭk-dô̤
64/km2 (165.8/sq mi) (dâ̤ 137 miàng)
GDP (PPP) 2020 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$45.339 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$2,207
GDP (mìng-ngiê) 2020 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
$16.226 sĕk-é
• Bìng-gĭng
$792
Gini (2020 nièng) Steady 38.9
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Increase 0.452
dă̤ · dâ̤ 182 miàng
Huó-bê Să̤-hŭi CFA franc (XOF)
Sì-kṳ̆ UTC (GMT)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +226
ISO 3166 dâi-hô̤ BF
Uōng-mĭk sáuk-siā .bf

Burkina FasoHĭ-ciŭ să̤-buô gì siŏh ciáh guók-gă.