跳至內容

Nò̤-ā Huŏng-ciŭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nò̤-ā Huŏng-ciŭ

Nò̤-ā Huŏng-ciŭ (挪亞方舟, hĕ̤k-chiā siā có̤ „諾亞方舟“, iâ cêu-sê „Nŏk-ā huŏng-ciŭ“), iâ hô̤ lā̤ Nò̤-ā Duâi Sùng (挪亞大船)[1], sê «Séng-gĭng» diē-sié Ià-huò-huà Siông-dá̤ gó̤ Nò̤-ā kī gì siŏh ciáh iā duâi gì sùng. Áng «Séng-gĭng» gì gōng-huák, sié-gái huák-sĕng duâi-hùng-cūi gì sèng-âu, Nò̤-ā siŏh chió nè̤ng gâe̤ng iā sâ̤ dông-ŭk, sĭk-ŭk mĭng diŏh sùng gà̤-dēng, gó-chṳ̄ dŭ mò̤ dâi-gié.

Gó-sê̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikisource ô siŏng-guăng nguòng-sṳ̄ ùng-hióng

«Cháung-sié Gé» gōng,Siông-dá̤ káng-giéng duâi-dê gà̤-dēng dó̤-ché̤ṳ dŭ-sê nè̤ng lā̤ có̤ ngài dâi, páh-sáung có̤ kă̤-cūi gé̤ṳh ĭ dṳ̀ kó̤.

1IÀ-HUÒ-HUÀ gâe̤ng Nò̤-ā gōng, Lŏ̤h ciā sié-dô̤i dṳ̆ng-găng, Nguāi giéng nṳ̄ sê ngiê-ìng diŏh Nguāi méng-sèng; nṳ̄ dăng gâe̤ng nṳ̄ siŏh chió nè̤ng, dŭ siông duâi sùng.

Ĭ bô huák-hiêng ô siŏh-ciáh hô̤ lā̤ Nò̤-ā gì, sê ngiê-ìng (義人). Cêu gó̤ ĭ có̤ Huŏng-ciŭ, iâ cêu-sê siŏh-ciáh duâi-duâi gì sùng.

2Găi-dŏng gēng táh-gáik gì tàu-săng, gē̤ng chék tàu, mō̤ chék tàu; mâ̤ táh-gáik gì tàu-săng, mō̤ gē̤ng lâng tàu; 3tiĕng lā̤ gì cēu iâ dái gē̤ng chék tàu, mō̤ chék tàu: ī-dé làu ciā cṳ̄ng-lôi lŏ̤h dê siông.

Dái lā̤ ĭ lâu-mā-giāng gâe̤ng gáuk-cṳ̄ng tàu-săng, cēu-giāng kók Duâi Sùng lā̤, sū-iū dông-ŭk dŭ diŏh ô gē̤ng ô mō̤.

6Dŏng hùng cūi céng ciā dê sì-hâiu, Nò̤-ā ī-gĭng lĕ̤k báh huói. 7Nò̤-ā cêu gâe̤ng muō giāng, lièng sĭng-mô, dŭ siông kó̤ duâi sùng, biê ciā hùng cūi. 8Táh-gáik gì tàu-săng gâe̤ng mâ̤ táh-gáik gì tàu-săng, buŏi cēu gâe̤ng bà dê-dău gáuk cṳ̄ng tè̤ng-ngiê, 9mō̤ gē̤ng sŏng puói, dŭ gṳ̆ng Nò̤-ā diē kó̤ duâi sùng lā̤, ciéu Siông-Dá̤ sū mêng gì uâ. 10Guó chék nĭk hâiu, hùng cūi céng ciā dê.

Duâi Sùng cá có̤ hō̤, chṳ̄-káik có̤ kă̤-cūi.

18Cūi sié lŏ̤h dê siông muōng dōng muōng gèng; sùng lŏ̤h cūi méng pù lì pù kó̤. 19Cūi sié lŏ̤h dê siông dōng dīng gèng; puō tiĕng hâ gèng săng dŭ céng kó̤. 20Cūi sié gèng kó̤ săng, siŏh dâung ngô chióh; săng liāng dŭ mĭk kó̤. 21Huàng ô háik-ké uăk diŏh dê siông gì buŏi cēu, tàu-săng, iā-séu, gâe̤ng bà dê-dău gì tè̤ng-ngiê, lièng nè̤ng dŭ céng sī. 22Dâi-huàng diŏh dă dê lā̤ ô pé â̤ tŭng hù-ngék gì ké, lūng-cūng dŭ sī. 23Diŏh dê méng gì cé̤ṳng sĕng, cê̤ṳ nè̤ng gáu lĕ̤k hé̤ṳk, tè̤ng-ngiê, tiĕng lā̤ gì cēu, dŭ miĕk-uòng: mì-dŭk Nò̤-ā gâe̤ng cà̤ diŏh sùng lā̤ gì, dŭ làu ĭ uăk miâng.

Dṳ̀ lā̤ Duâi Sùng diē-sié gì uăk-miâng, bék gì dŭ lāu.

Gŏ̤-ké̤ṳk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hók-ciŭ-gŏ̤ «Nŏk-ā huŏng-ciŭ»
lâu-nè̤ng cê-gă chióng, Sĭ-bŭ «Ôi-lī Bó̤» (衛理報) ció-biĕng Uòng Méng-lā̤ (黃孟禮) huák gì
Cà̤ chióng

Mā-lài-să̤-ā Sĭ-bŭ ô siŏh-dà̤ Hók-ciŭ-gŏ̤, gī-niêng ciā gó-sê̤ṳ, cêu hô̤ lā̤ «Nŏk-ā huŏng-ciŭ». Gŏ̤ sê cūng-kuāng chióng gì:

Dŏng-sì Nŏk-ā, sê gó̤ ngiê-ìng;
(當時諾亞, 是個義人)
Séng Ció dék uâ, ê̤ṳ-bê huŏng-ciŭ.
(信主的話, 豫備方舟)
Siŏh-gă báik-kēu, uòng-ciòng dáik-géu;
(蜀家八口, 完全得救)
Ĭ dék hâiu-iô, liù-diòng ngô-duâi-ciŭ.
(伊的後裔 流傳五大洲[Ció 1])

Muōi-ció[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. „大“ cê, ô tĕ̤k „duâi“ gì, iâ ô tĕ̤k „dâi“ gì.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Cáung-sié Gé Dâ̤ 7 Ciŏng//Séng-gĭng —tŭng-guó Mì-gĭ Ùng-kó̤.