跳至內容

Ngāi-cô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Ngāi-cô̤" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "牙齒座", dók cŭ-uái.
Ngāi-cô̤ gì cé̤ṳng-chiék. Ngà-géng ngiê-dāu hūng-è̤ng-sáik gì cêu-sê ngāi-cô̤

Ngāi-cô̤ (牙齒座)[Ció 1][1], cṳ̆-ngṳ̄ hô̤ lā̤ ngà-ngṳ̀ng (牙齦), sê bău-nāu diŏh siông (上), hâ (下) hăk-gáuk (頜骨) gâe̤ng ngà-géng-buô (牙頸部), iù niōng cū-cék (軟組織) gáiu-siàng gì siŏh-bĭh nó̤h.

Gōng-huák[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngāi-cô̤ cṳ̆-ngṳ̄ hô̤ lā̤ ngà-ngṳ̀ng (牙齦), gāng-chĭng ngṳ̀ng (齦, êu tĕ̤ng 齗). 1922 nièng gì Hók-gióng Sĭng-tŭng-cé (福建新通志) iâ ô 牙齒齗 gì gé-liŏh[1].

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Muōi-ció[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Hók-ciŭ-uâ, Īng-tái-uâ. Gōng cuòi sê Hók-ciŭ-uâ gì, káng: 馮愛珍. 李榮 (編). 福州方言詞典. 南京: 江蘇教育出版社. 1998.12. 159. ISBN 7534334217.  Gōng cuòi sê Īng-tái-uâ gì, káng: 許寶華. 漢語方言大詞典 (全五卷). 中華書局. 1999. 680. ISBN 7101008178. 

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 許寶華. 漢語方言大詞典 (全五卷). 中華書局. 1999. 680. ISBN 7101008178. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Ngāi-cô̤ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.