跳至內容

Nguŏk-gĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Nguŏk-gĭng (月經), iâ hô̤ lā̤ hèng-nguŏk-gĭng (行月經) hĕ̤k-ciā tiĕng-gói, sê cṳ̄-gṳ̆ng nô̤i-mò̤ táung-puòi, táung giâ lì gì nô̤i-mò̤ cŭ-cék gâe̤ng háik téng ĭng-dô̤ diē-sié làu chók lì gì hiêng-chiông. Nṳ̄-gái gâe̤ng ô gì chĭ-séngbuô-ṳ̄ dông-ŭk găk sĕng-ṳ̆k-gĭ cĭ nô̤i â̤ găk gô-dêng gì sèng-âu chók-hiêng nguŏk-gĭng, chă-bók-dŏ̤ siŏh nguŏk siŏh huòi, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ „nguŏk-gĭng“.

Hók-ciŭ-uâ gōng nṳ̄-gái hèng nguŏk-gĭng gó ô 1 cṳ̄ng ūi-uāng gì gōng-huák: sĭng lā̤ lì lāu.