Ĭng-dô̤

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ĭng-dô̤ kēu

Ĭng-dô̤(陰道) iâ hô̤ lā̤ “cĭ-bā̤”, sê nṳ̄-gáisĕng-sĭk-ké. Séng-gău gì sèng-âu, nàng-gáiĭng-gĕng iù ĭng-dô̤ cháh diē kó̤. Ĭng-dô̤ gà̤-dēng ô siŏh ciáh dé-dé hô̤ lā̤ ĭng-dé, sĕng̤-lī giék-gău gâe̤ng nàng-gái gì ĭng-gĕng chă-bók-dŏ̤, ô gì nṳ̄-gái gì ĭng-dé sêu diŏh chié-gék iâ â̤ buŏk-kī.

Ĭng-dô̤ iâ sê nṳ̄-gái nguŏk-gĭng gì sèng-âu gĭng-háik bà̤ chók gì dê-huŏng, gâe̤ng săng-giāng gì sèng-âu niè-giāng chók lì gì dê-huŏng. Ĭng-dô̤ gì gà̤-dēng sê niêu-dô̤, dò̤ lā̤ bà̤ niêu.