Pŏ̤-lìng-chái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Pŏ̤-lìng-chái
Chê-diòng mâ̤ gì Pŏ̤-lìng-chái
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
muòng: Magnoliophyta
gŏng: Magnoliopsida
mŭk: Caryophyllales
kuŏ: Amaranthaceae
sṳ̆k: Spinacia
cṳ̄ng: S. oleracea
Hŏk-miàng
Spinacia oleracea
L.

Pŏ̤-lìng-chái (菠薐菜), iâ hô̤ lā̤ mā-chī-háing (馬齒莧), sê siŏh cṳ̄ng chái (菜), sê siŏh cṳ̄ng sĕ̤ng-cṳ̄-iĕk sĭk-ŭk. Niŏh-niŏh ô-nék-dék chiông săng-gáe̤k-hìng, gṳ̆ng ô-nék-giāng dái è̤ng gì sáik.