Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


(𥻵), bô hô̤ lā̤ sì-giāng, sê Hók-ciŭ-nè̤ng nièng-nièng-màng Dĕ̤ng-cáik siăh gì siŏh cṳ̄ng diĕng gì nó̤h, sāi sŭk-mī có̤ siàng, có̤ ièng-ièng-nuóh băh-băh-nióh, ék-buăng dŭ mò̤ âng. Sì siăh sèng-hâiu diŏh ĕng huă-sĕng-hūng, iù-muài-hūng diē-sié bŏ̤-lŏng lâ puói lā̤ siăh. Ĭng-ôi sì gâe̤ng „sì-găng“ gì „sì“ (時) huák-ĭng siŏh-iông, Hók-ciŭ-nè̤ng dŭ siŏng-séng, siăh sì sì-lài-ông-diōng (時來運轉) — sì-dô̤ cêu â̤ biéng hō̤.[1][2][3]

Mìng-ièu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

«Chŏ̤ sì chĭ chŏ̤ chŏ̤» sê siŏh siū mìng-ièu, gâe̤ng sì ô guăng-hiê, bāng-buōng iā sâ̤.

Gó ô duâi-nè̤ng cĕng hók-sêu

Gó ô Niè-giāng dâung tē̤ng â, ĭ-gŏ̤ chṳ̄-káik có̤ lòng-bâ.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州市志. 方志出版社. 1998-12. ISBN 7-80122-400-0 (中文(简体)). 
  2. 官桂銓. 福州團圓節——冬至. 福州市檔案局(館). 2005-12-21. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2016-03-08) (中文(简体)). 
  3. 福州搓𥻵過冬節. 林則徐紀念館. 福州新聞網. 2009-07-28. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2016-03-13) (中文(简体)). 
  4. 4.0 4.1 簡上仁. 【專文】澎湖褒•金門歌•馬祖謠. 2017-06-05. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2019-12-20). "(1)搓丸自搓搓,依嬭疼依哥,依哥有老嬤,依弟單身哥。(2)搓丸自搓搓,年年節節高,大儂添福壽,倪囝歲數多。" 
  5. 第四課[Dâ̤ Sé Kuó] (pdf)//福州語教師手冊 第三冊 (二上)[Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gáu-sṳ̆ Chiū-cáik Dâ̤ Săng Cáik (Nê-siông)]. 2002. 46 (中文(繁體)). [失效鏈接]