Dĕ̤ng-cáik

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dĕ̤ng-cáik (冬節), iâ hô̤ lā̤ Dĕ̤ng-cé (冬至), sê Dṳ̆ng-guók gô-lĭk gì niék-sé ciék-ké cĭ-ék. Cī sŏ̤h nĭk, báe̤k-buáng-giù màng-buŏ dék dòng, nĭk-dŏng dék dōi.

Dṳ̆ng-guók gáuk-dê có̤ Dĕ̤ng-cáik gì huŏng-sék gáuk-iông. Báe̤k-huŏng-nè̤ng ék-buăng diŏh siăh giēu, nàng-huŏng-nè̤ng ék-buăng siăh diĕng-nó̤h. Hók-ciŭ-nè̤ng găk Dĕ̤ng-cáik diŏh siăh .Niék-sé cáik-ké
Chŭng  : lĭk-chŭng | ṳ̄-cūi | gĭng-dĭk | chŭng-hŭng | chĭng-mìng | gók-ṳ̄
 : lĭk-hâ | siēu-muāng | mòng-cṳ̄ng | hâ-cé | siēu-sṳ̄ | duâi-sṳ̄
Chiŭ  : lĭk-chiŭ | chṳ̄-sṳ̄ | băh-ló | chiŭ-hŭng | hàng-ló | sŏng-gáung
Dĕ̤ng  : lĭk-dĕ̤ng | siēu-siók | duâi-siók | dĕ̤ng-cé | siēu-hàng | duâi-hàng
Hók-ciŭ nè̤ng gì diòng-tūng cáik-nĭk
Săng-sĕk-màng-buŏ | Chŭng-cáik | Nguòng-siĕu-cáik (Ciáng-nguŏk-sĕk-ngô) | Â-gāu-cáik | Chĭng-mìng | Ngô-nguŏk-cáik (Duăng-ngū) | Chék-nguŏk-chék (Chék-sĭk) | Chék-nguŏk-buáng (Gūi-cáik) | Báik-nguŏk-cáik (Dṳ̆ng-chiŭ) | Gāu-nguŏk-gāu (Tṳ̀ng-iòng) | Dĕ̤ng-cáik (Dĕ̤ng-cé) | Cié-cáu