Sīng Bō̤-dĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sīng Bō̤-dĭng
Chók-sié

1820 nièng  Edit this on Wikidata

Mìng-âu Edit this on Wikidata
Guó-sié 1879 nièng  Edit this on Wikidata
guók-cĭk Chĭng-dièu Edit this on Wikidata
â̤ gōng Ùng-ngiòng-ùng, 近代漢語 Edit this on Wikidata
Hŏk-ôi céng-sê̤ṳ Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk céng-dê-gă, Gē-su̍t-ka Edit this on Wikidata
Lâu-mā Lìng Puō-cìng Edit this on Wikidata
Giāng 沈瑜慶, 沈瑩慶, 沈璘慶, 沈璿慶, 沈瑋慶 Edit this on Wikidata
Gă-cŭk 沈葆楨家族 Edit this on Wikidata
Hiăng-diê ciā-muói 沈氏 Edit this on Wikidata

Sīng Bō̤-dĭng (沈葆楨, 1820 nièng  – 1879 nièng ), Hók-gióng Âu-guăng nè̤ng (gĭng-dáng sṳ̆k Hók-ciŭ), sê Dṳ̆ng-guók Muāng-chĭng sèng-âu Iòng-ô Ông-dông gì dâe̤ng-iéu ìng-ŭk. Ĭ sê Lìng Cáik-sṳ̀niè-sái.