Cī piĕng ùng-ciŏng cék-liông ô-lī-kó̤. Buóh siōng liēu-gāi gó sâ̤, kī-dâe̤ng nṳ̄ dók cŭ-uái.

Lìng Cáik-sṳ̀

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Lìng Cáik-sṳ̀
Portrait of Lin Zexu.jpeg
Chók-sié-nĭk 1785 nièng 8 nguŏk 30 hô̤ Edit this on Wikidata
Chók-sié-dê Âu-guăng-gâing Edit this on Wikidata
Guó-sié-nĭk 1850 nièng 11 nguŏk 22 hô̤ Edit this on Wikidata (65 huói)
Guó-sié-dê Puō-nìng Edit this on Wikidata
guók-cĭk Chĭng-dièu Edit this on Wikidata
â̤ gōng Ùng-ngiòng-ùng, 近代漢語 Edit this on Wikidata
Hŏk-ôi céng-sê̤ṳ Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk céng-dê-gă, cṳ̆-huák-gă Edit this on Wikidata
Cáuk-pīng Hó-sé̤ṳ Dĕng-tìng Kēu-ciéng Sê Gă-ìng Edit this on Wikidata
Lâu-mā Dâng-sê Edit this on Wikidata
Giāng Lìng Puō-cìng, 林聰彝, 林汝舟, 林拱樞, 林塵譚 Edit this on Wikidata

Lìng Cáik-sṳ̀ (林則徐, 1785 nièng 8 nguŏk 30 hô̤ – 1850 nièng 11 nguŏk 22 hô̤) sê Chĭng-dièu gì hŏk-ciā. Ĭ báik-cèng diŏh Guōng-ciŭ dái-liāng Dṳ̆ng-guók ìng-mìng dī-káung Ĭng-guók kŭi-diēng "Hū-muòng siĕu iĕng" (虎門銷煙). Chŭi-iòng cuòi ké̤ṳk nè̤ng nêng-ùi sê ĭ ūi-dâi gì sê̤ṳ-cék, dáng-sê ciā dâi iâ sê 1839 nièng huák-sĕng Dâ̤-ék-huòi Ă-piéng Ciéng-cĕng gì ciō-iéu nguòng-ĭng.

Lìng Cáik-sṳ̀ diŏh Hók-ciŭ chók-sié, có̤-sá̤ sèng-hâiu tĕ̤k-cṳ̆ iā nêng-cĭng. 1871 nièng, ĭ guăng có̤ „Ù-guōng Cūng-dók“ (湖廣總督). Dùng nièng bô sĕng có̤ "Kĭng-chā̤ Dâi-sìng" (欽差大臣), ké̤ṳk Huòng-dá̤ pái kó̤ Guōng-dĕ̤ng géng Ă-piéng. Găk géng iĕng sèng-hâiu, ĭ mŭk-siŭ chiĕu-guó 2 uâng siŏng Ă-piéng, hŭng-sō̤ Ĕu-ciŭ lì gì sŏng-sùng. Dáng-sê, ĭ gì nū-lĭk mò̤ sìng-gŭng.

Ă-piéng Ciéng-cĕng huák-sĕng ī-hâiu, Huòng-dá̤ ôi lāu ché̤ṳ-huăk Lìng Cáik-sṳ̀, cêu ciŏng ĭ huák-puói gáu Sĭng-giŏng chṳ̆ng-gŭng. Dáng-sê ĭ táu-dā̤ mò̤ gāi-biéng ĭ dó̤i guók-gă gì dṳ̆ng-sìng. Ĭ ô siā guó 1 dà̤ sĭ gōng: „Gēu lé guók-gă sĕng sṳ̄ ī, kī ĭng huô hók biê kṳ̆ cĭ?“ (茍利國家生死以, 豈因禍福避趨之?) 1850 nièng, ĭ sī diŏh diōng kó̤ Guōng-să̤ gì diô dŏng.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lìng Cáik-sṳ̀ gì Gó-gṳ̆, găk Hók-ciŭ Ó̤-muòng-lô (澳門路), sê gĭng-dáng gì Lìng Cáik-sṳ̀ Sṳ̀-dòng.