Siòng-ngò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siòng-ngò̤
Lâu-mā 后羿 Edit this on Wikidata

Siòng-ngò̤ (嫦娥), nguòng-chĭng hèng-ngò̤(姮娥[1]), sê siŏh ciáh Dṳ̆ng-guók sìng-uâ ìng-ŭk. Hâiu-ngiê(后羿) gì lâu-mā.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 漢語大字典》:「嫦娥也作姮娥。漢文帝名恒,因避其諱而改姮為嫦」。

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • 《中國神話大詞典》(袁珂/編著、四川辭書出版社)p435 ISBN 7-80543-560-X
  • 《中國神怪大辭典》(欒保群/編著、人民出版社)p53-54 ISBN 978-7-01-008383-4
  • 《世界經典神話大全集》(余祖政,劉佳/編著、中國華僑出版社)p413-414 ISBN 978-7-5113-0746-0