Siông Tái-giū

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Siông Tái-giū (尚泰久, 1415 n. - 1460 n.) sê Liù-giù-guók gì dâ̤ 8 dâi guók-uòng, 1453 nièng gáu 1460 nièng câi-ôi.

Ĭ sê Siông Bă-cé gì giāng, iâ sê Siông Dṳ̆ng gâe̤ng Siông Gĭng-hók gì diê. 1453 nièng, Siông Gĭng-hók bâng-sī, sié-cṳ̄ diŏh nô̤i-lâung dâi-dŏng ké̤ṳk nè̤ng tài sī. Siông Tái-giū găk Gĭng-uòng (gáu-muōi-lāu gāi miàng Siông Ièng) gì dó̤i-chiū giâ dĕng-gĭ có̤ guók-uòng.

1456 nièng, ô Nĭk-buōnghù-siông lì Liù-giù hùng-huák. Siông Tái-giū iā siŏng-séng ĭ, kī iā sâ̤ gì miêu. Téng cī sèng-âu kăi-sṳ̄, Liù-giù ô nè̤ng sáng Hŭk-gáu.

1458 nièng, Gusamaru gâe̤ng Amawari cô̤-huāng, ké̤ṳk ĭ dŭ niăh lā̤ miĕk lâi. 1460 nièng bâng sī, ĭ gì giāng Siông Dáik ciék-băng.