Tarbagatay (dê-kṳ̆)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tarbagatay Dê-kṳ̆
—  Dê-kṳ̆  —
تارباغاتاي ۋىلايىتى
塔城地区
Háng-ngṳ̄ diōng-siā
 - Háng-ngṳ̄ 塔城地区
 - Pĭng-ĭng Tǎchéng Dìqū
Uyghur-ngṳ̄ diōng-siā
 - Uyghur-ngṳ̄ تارباغاتاي ۋىلايىتى
 - Lá-dĭng Tarbaghatay wilayiti
 - Kyril Тарбағатай вилайити
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Tarbagatay Dê-kṳ̆ găk Sĭng-giŏng
Tarbagatay Dê-kṳ̆
Tarbagatay Dê-kṳ̆
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ Sĭng-giŏng
Cê̤ṳ-dê-ciŭ Ili
Uōng-câng xjtc.gov.cn

TarbagatayDṳ̆ng-guók Sĭng-giŏng Uyghur Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ dĭk-hăk gì siŏh ciáh dê-kṳ̆. Ĭ sê sṳ̆k Ili Kazakh Cê̤ṳ-dê-ciŭ guāng gì.