Tiĕng-ò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tiĕng-ò̤

Tiĕng-ò̤ (天河), iâ hô̤ lō̤ Ngṳ̀ng-háng (銀漢) hĕ̤k Ngṳ̀ng-ò̤ (銀河), hŏk-miàng giéu lō̤ Ngṳ̀ng-ò̤-hiê (銀河系), sê nē̤ng-gă tái-iòng-hiê găk gì siŏh ciáh sĭng-hiê. Tiĕng-ò̤ diē-sié chă-bók-dŏ̤ ô 1,000 é gáu 4,000 é lăk hèng-sĭng, gūi chiĕng ciáh sĭng-tuàng gâe̤ng sĭng-hùng cŭ-siàng gì hiê-tūng, gó ô iā sâ̤ cṳ̄ng sĭng-cié ké-tā̤ gâe̤ng sĭng-cié ŭ-dìng.

Tiĕng-ò̤ dĭk-géng ô 100,000 guŏng-nièng hī māng dòng, dṳ̆ng-sĭng ô 12,000 guŏng-nièng hī māng gâiu, â̤ káng-giéng gì nó̤h gì cék-liông sê tái-iòng gì 1400 é buôi.

Tiĕng-ò̤ â̤ cê̤ṳ-diōng, ĭ gì dṳ̆ng-sĭng hô̤ lā̤ ngṳ̀ng-sĭng.

Tiĕng-ò̤ téng dê-giù lā̤ káng guó kó̤ iā chiông siŏh dèu ngṳ̀ng-sáikò̤, gó-chṳ̄ Dṳ̆ng-guók duâi-buô-hông dê-kṳ̆ ciŏng ĭ hô̤ lā̤ „Ngṳ̀ng-ò̤“.