Toghon Temür

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Toghon Temür (Mùng-gū-ngṳ̄: ᠲᠤᠭᠤᠨᠲᠡᠮᠦᠷ, 1320 n. - 1370 n.), iâ hô̤ lā̤ Ukhaantu Khan (ᠤᠬᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ), Nguòng Hiê-cŭng (元惠宗) hĕ̤k-ciā Nguòng Sông-dá̤ (元順帝), sê Mùng-gū Dá̤-guók gì siŏh ciáh Khan, iâ sê Nguòng-dièu gì có̤i hâiu siŏh ciáh huòng-dá̤. 1333 nièng gáu 1370 nièng câi-ôi. 1368 nièng, Mìng-dièu gì buô-dôi páh gáu Siông-dŭ (gĭng-dáng gì Báe̤k-gĭng), ĭ cāu kó̤ Mŏk-báe̤k.