Uòng-hāi

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Uòng-hāi

Uòng-hāi (黃海), Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gâe̤ng Dâi-hàng Mìng-guók gó̤ ĭ Să̤-hāi (西海), sê Dṳ̆ng-guók gâe̤ng Dièu-siēng cĭ găng gì siŏh ciáh hāi.