跳至內容

Uòng Sié-kāi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nguòng Sié-kāi

Uòng Sié-kāi (袁世凱, 1859 n. 9 ng. 16 h. - 1916 n. 6 ng. 6 h.) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh céng-dê-gă.

Ĭ nguòng-lài sê Muāng-chĭng gì dâi-sìng, 1912 nièng bék huòng-dá̤ Puō-ngì tó̤i-ôi. 1913 nièng dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì dâi-cūng-tūng. 1916 nièng, ĭ cê̤ṳ-chĭng huòng-dá̤, ké̤ṳk iā sâ̤ nè̤ng huāng-dó̤i, có̤i muōi mò̤-niĕ-ài sŏng-buó tó̤i-ôi.