Wikimedia Commons

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Wiki Gê̤ṳng-hiōng dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bāng-buōng.


Wiki Gê̤ṳng-hiōng gì dù-biĕu.

Wiki Gê̤ṳng-hiōng (Wiki共享, Wikimedia Commons) sê cê̤ṳ-iù bēng-guòng gì dù-chiông, siăng-ĭng gâe̤ng gì-tă dŏ̤-mùi-tā̤ ùng-giông gì chŏng-kó, găk 2004 nièng 9 nguŏk 7 hô̤ siék-lĭk. Ké̤ṳk Wikipedia siŏh-iông, ĭ iâ sê Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi (Wikimedia) gì gĕ̤ng-tiàng cĭ ék. Siông-diòng gáu Wikimedia Commons gì ùng-giông â̤ tĕ̤ng ké̤ṳk sū-iū bēng-buōng gì Wikipedia īng-ê̤ṳng.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Wiki Gê̤ṳng-hiōng ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.


Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi gì gĕ̤ng-tiàng

Wikimedia.png
Wiki Báik-kuŏ | Wiki Sṳ̀-diēng | Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆
Wiki Ngṳ̄-luŏh | Wiki Dù-cṳ̆-guāng | Wiki Gê̤ṳng-hiōng
Wiki Sĭng-ùng | Wiki Ŭk-cṳ̄ng | Wiki Dâi-hŏk
Wiki Só-gé̤ṳ | Wiki Dô̤-iù
Wiki Bô-lâung-diòng | Nguòng-Wiki | Wiki mùi-tā̤ guók-cié huôi-ngiê