跳至內容

MediaWiki

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
MediaWiki

MediaWiki sê siŏh cṳ̄ng uōng-lŏk Wiki īng-gìng, Wikimedia gì sū-iū gĕ̤ng-tiàng gâe̤ng iā sâ̤ wiki gì uōng-câng dŭ sê kék cuòi niōng-giông gì.

MediaWiki sê kék PHP ngṳ̄-ngiòng siā gì, â̤ sāi sāi MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite dâi-dŏng gì siŏh cṳ̄ng có̤ ĭ gì guăng-hiê só-gé̤ṳ-kó. MediaWiki sê diŏh GNU tŭng-ê̤ṳng hṳ̄ng-kō̤ hiĕk-ngiê â-dā̤ huák-buó gì, ùng-dōng sê áng dĭ-sék gê̤ṳng-hiōng 3.0 (CC BY-SA 3.0) huák-buó gì, ô gì gó dò̤ ĕng gŭng-iū līng-ṳ̆k diē-sié, gó-chṳ̄ sê siŏh cṳ̄ng cê̤ṳ-iù niōng-giông.

Ciòng sié-gái kék MediaWiki có̤ gĕ̤ng-tiàng gì có̤i duâi uōng-cáng sê Wikipedia.

Ngiê-dāu Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]