Wikimedia

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Wikimedia" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "維基媒體基金會", dók cŭ-uái.
Wikimedia gì biĕu-cé

Wikimedia iâ hô̤ lā̤ Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi (維基媒體基金會), sê ciŏng-muòng hó-cáik Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, Wikisource, Wikispecies, Wikinews gâe̤ng Wikimedia Commons gáuk cṳ̄ng hâung-mŭk gì hĭ-ìng-lé cū-cék, găk Mī-guókFlorida cé̤ṳ-cháh. 2003 nièng 6 nguŏk 20 hô̤, Bomis gŭng-sĭng gì CEO Jimmy Wales ciáng-sék sŏng-buó sìng-lĭk ciā Wikimedia.

„Wikimedia“ dâi-dŏng gì „Wiki“ é́-sé̤ṳ sê „wikiwiki“, diŏh Hawaii-ngṳ̄ diē-sié sê „ká̤ nék-giāng“ gì é-sé̤ṳ; „Media“ diŏh Ĭng-ngṳ̄ dâi-dŏng sê „muòi-tā̤“ gì é-sé̤ṳ. Ciā miàng-cê có̤i cā sê Sheldon Rampton găk Wiki-EN-l iù-giông liĕk-biēu dâi-dŏng tì-chók gì, Daniel Mayer có̤i sĕng dái gáu wikimedia.org ciā ṳ̆k-miàng.

Ngiê-dāu Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]