跳至內容

Wikimedia Incubator

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Wikimedia Incubator gì dù-biĕu.

Wikimedia Incubator (Wiki Bô-lâung-diòng) sê Wikimedia â-dā̤ gì gié-hĕk cĭ-ék, dò̤ lì cháik-sé̤ṳ sĭng gì Wikimedia gié-hĕk hĕ̤k-chiā sĭng ngṳ̄-ngiòng gì ī-gĭng còng-câi gì gié-hĕk gì kō̤-nèng-séng. Wikimedia Incubator găk 2006 nièng 6 nguŏk sìng-lĭk, cĭ-sèng sĭng Wiki gì cháik-sé̤ṳ sê găk Meta-Wiki céng-hèng.

2006 nièng 7 nguŏk, Bàng-uâ Wikipedia găk Wikimedia Incubator cháung-gióng, 2 gá nguŏk-nĭk hâiu (9 nguŏk 30 hô̤) chók-sié.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]