Wikinews

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Wiki Sĭng-ùng dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Wiki Sĭng-ùng gì dù-biĕu.

Wiki Sĭng-ùng (Wiki新聞, Wikinews) sê siŏh gá nô̤i-ùng cê̤ṳ-iù gì sĭng-ùng huák-buó uōng-câng, sṳ̆k diŏh Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi (Wikimedia). Ĭ gâe̤ng Wikipedia gì kṳ̆-biék cêu chiông Cī-mī Ŭi-lò̤-sṳ̆ sū gōng gì: "Găk Wiki Sĭng-ùng, giĕng-dṳ̆k dà̤ bó̤-dô̤ dŭ sê siā có̤ gâe̤ng báik-kuŏ-cuòng-cṳ̆ gì ùng-ciŏng siŏng-dó̤i gì sĭng-ùng bó̤-dô̤."[1] Wiki Sĭng-ùng gì bó̤-dô̤ sê guăng-diēng dṳ̆ng-lĭk gì.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi]

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi]

Wiki Muòi-tā̤ Gĭ-gĭng-huôi gì gĕ̤ng-tiàng

Wikimedia.png
Wiki Báik-kuŏ | Wiki Sṳ̀-diēng | Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆
Wiki Ngṳ̄-luŏh | Wiki Dù-cṳ̆-guāng | Wiki Gê̤ṳng-hiōng
Wiki Sĭng-ùng | Wiki Ŭk-cṳ̄ng | Wiki Dâi-hŏk
Wiki Só-gé̤ṳ | Wiki Dô̤-iù
Wiki Bô-lâung-diòng | Nguòng-Wiki | Wiki mùi-tā̤ guók-cié huôi-ngiê