Wikipedia:作佳圖片

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


着「作佳圖片」租塊列出來倛文章都比較俊,會中汝去覷蜀覷。

再看:Commons:Quality images

P rainbow flag.png

作佳圖片[Gāi nguòng-mā]

River min and chongseng hill 2.JPG

閩江福建省第一大其河,發源着福建共江西邊界其武夷山脈,向東南流底東海。江長577公里,流域面積60,992平方公里,佔福建全省面積50%以上。南平嚽塊是上游,南平遘古田開口是中游,茲遘下底是下游。閩江有眞価支流,水量豐富,平均流量是1,980 平方公里/秒,流域面積敆全中國臺中排第12位,年平均流量排全國第七位。黃河其流域面積比閩江大11倍,不過水量囇是伊其92%。

Hualinsi3.jpg

華林寺福建省福州其蜀隻出名其寺。者廟起著鼓樓區屏山南勢,坐北朝南,西向是福建省人民政府其大院,南向是鼓屏路共華林路其交叉墿口。華林寺起著北宋乾德2年(964年),吳越國其福州郡守鮑修讓將閩國皇帝宮殿拆唻,將拆下來其材料下遘屏山南勢起一隻廟,號𡅏「越山吉祥寺院」,者廟就是以後其華林寺。華林寺其大殿是南部中國現在保存最舊其蜀隻建築,乞中國國務院定做全國重點文物保護單位。

Fuzhou zhongzhou island.JPG

中洲基督教堂福州倉山區其一隻基督教教堂,起著閩江臺中其中洲島懸頂。嚽塊最早是倪柝聲祖宗其地產。1948年,福州基督教信徒罔變罔価,倪柝聲將就者厝捐乞福州教會,改成教堂。中洲基督教堂是福州教會其第二隻聚會所,面積有600m2,會中讓1000儂同時來聚會,比津門路聚會所固𡅏大。1952年,倪柝聲乞共產黨拿起來,參加聚會其信徒開始變少。者教堂著文化大革命其辰候關門,遘2002年乍重新開起來。茲張圖片是暝晡辰候其中洲基督教堂共閩江。

Sang-huong-chek-haeng2.jpg

三坊七巷福州市鼓樓區南後街邊兜三條坊共七條巷其統稱。者三條坊都著南後街其西向,按由北遘南順序是衣錦坊文儒坊光祿坊;七條巷是楊橋巷郎官巷塔巷黃巷安民巷宮巷吉庇巷。三坊七巷裏勢有野価歷史人物其厝,者厝都野有特色。2009年6月9號,三坊七巷當選「中國十大歷史文化名街」,得遘最価票。2010年,乞定做國家4A級旅遊景區,2015年復改做5A級。