分類:Mìng-guók guók-uòng gâe̤ng huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

"Mìng-guók guók-uòng gâe̤ng huòng-dá̤" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 6 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 6 hiĕk.