Uòng Gié-bèng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Uòng Gié-bèng" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "王繼鵬", dók cŭ-uái.

Uòng Chiōng (王昶, ? - 939 n.), nguòng-lài miàng-cê hô̤ lā̤ Uòng Gié-bèng (王繼鵬), sê Ngū-dâi Sĕk-guók gì sèng-âu Mìng-guók gì dâ̤ 4 dâi huòng-dá̤. 935 nièng gáu 939 nièng câi-ôi.

Uòng Gié-bèng sê Uòng Iòng-gĭng gì dâ̤ nê giāng, ĭ nòng-nā̤ sê Nàng-hángChĭng-uōng Gŭng-ciō. Uòng Iòng-gĭng dĕng-gĭ ī-hâiu, hŭng ĭ có̤ Hók-uòng (福王). 935 nièng, ĭ huák-dông céng-biéng, ciŏng Uòng Iòng-gĭng tài sī chuâng-ôi, gāi nièng-hô̤ Tūng-ùng (通文).

Uòng Gié-bèng gâe̤ng ĭ nòng-bâ siŏh iông mì-séng dô̤-gáu, iā tiăng dô̤-sê̤ṳ Dìng Siū-nguòng gì uâ, lièng guók-gă duâi-dâi dŭ gâe̤ng ĭ siŏng-liòng. Câi-ôi gì sèng-âu kī iā sâ̤ gṳ̆ng-dâing, siŏh mò̤ cièng kī cêu gă suói, gó̤-chṳ̄ Hók-ciŭ nè̤ng dŭ iā nô ĭ. Ĭ dó̤i cŭng-sék gì tái-dô iâ sê mâ̤ hō̤.

939 nièng, Uòng Gié-bèng gì gṳ̆ng-dâing sék-huōi, ĭ huài-ngì ciā huōi sê ciŏng-gŭng Ciŏ Ùng-céng gâe̤ng Lièng Tṳ̀ng-ngê̤ṳ bóng gì. Cī lâng ciáh nè̤ng tiăng gōng ī-hâiu, mā-siông huák-dông bĭng-biéng, ciŏng Uòng Gié-bèng tài lâi, niông ĭ gă-gă Uòng Iòng-hĭ dĕng-gĭ. Miêu-hô̤ Kŏng-cŭng (康宗), ié-hô̤ Séng-sìng Ĭng-iô Ùng-mìng Guōng-ū Êng-hiēng Dô̤-dâi Hùng-háu Huòng-dá̤ (聖神英睿文明廣武應道大弘孝皇帝).