Uòng Iòng-céng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Uòng Iòng-céng (王延政, ? - 951 n.) sê Ngū-dâi Sĕk-guók gì sèng-âu Mìng-guók gì dâ̤ 5 dâi huòng-dá̤. 943 nièng gáu 945 nièng câi-ôi.

Uòng Iòng-céng sê Uòng Sīng-dĭ gì giāng, iâ sê Uòng Iòng-hâng, Uòng Iòng-gĭng gâe̤ng Uòng Iòng-hĭ gì diê. Uòng Iòng-gĭng câi-ôi gì sèng-âu, bìng-dêng Uòng Iòng-bīng gì puáng-lâung, puái ĭ kó̤ có̤ Gióng-ciŭ chié-sṳ̄. Gáu-muōi-lāu gâe̤ng Uòng Iòng-hĭ có̤-mâ̤-huò, Uòng Iòng-hĭ găk 940 nièng puái buô-dôi kó̤ páh ĭ, mò̤ iàng. Dâ̤ nê nièng Uòng Iòng-hĭ hŭng ĭ có̤ Hó-să-uòng (富沙王). Bók-guó 943 nièng, ĭ bô găk Gióng-ciŭ cê̤ṳ-lĭk-muòng-hô, cê̤ṳ-chĭng Ĭng-uòng (殷王), nièng-hô̤ Tiĕng-dáik (天德).

Uòng Iòng-céng gâe̤ng Uòng Iòng-hĭ siŏh iông, dó̤i báh-sáng siŭ iā sâ̤ suói, báh-sáng sĕng-uăk iā kī-kŭi. 944 nièng, găk Hók-ciŭ gì Uòng Iòng-hĭ ké̤ṳk Ciŏ Ùng-céng céng-biéng tài sī, Hók-ciŭ gì Mìng-guók cŭng-sék ciòng-buô ké̤ṳk Ciŏ Ùng-céng niăh lā̤ tài lâi. Uòng Iòng-céng puái bĭng páh Hók-ciŭ, 945 nièng, ciŏng ciā siàng páh giâ lì. Mìng-guók gì dâi-sìng buóh siōng niông Uòng Iòng-céng diōng Hók-ciŭ lì, bók-guó hī sèng-âu Nàng-dòng cióh ciā sì-găng kăi-sṳ̄ chĭng-liŏh Mìng-guók, ĭ mò̤-niĕ-ài nâ puái cê-gă gì giāng Uòng Gié-chiŏng kó̤ Hók-ciŭ. Uòng Gié-chiŏng ké̤ṳk dâi-sìng Uòng Ìng-hūng hâi sī, ĭ tiăng gōng ī-hâiu puái buô-dôi páh Hók-ciŭ, ciŏng Uòng Ìng-hūng siŏh-chió-nè̤ng dŭ niăh lā̤ tài lâi. Cī sèng-âu Nàng-dòng gì bĭng ī-gĭng bău-ùi Gióng-ciŭ-siàng, ĭ mò̤-niĕ-ài dàu-hòng.

Uòng Iòng-céng ké̤ṳk nè̤ng niăh kó̤ Nàng-dòng gì siū-dŭ Gĭng-lìng (gĭng-dáng gì Nàng-gĭng), Nàng-dòng Dṳ̆ng-ciō hŭng ĭ có̤ Ṳ̄-lìng Dâi-ciŏng-gŭng (羽林大將軍). 951 nièng, hŭng ĭ có̤ Guŏng-săng-uòng (光山王). Mò̤-niŏh-òng bâng sī, dŭi hŭng Hók-uòng (福王), ié-hô̤ Gṳ̆ng-hé (恭懿).

Gĭng-dáng Hók-gióng iā sâ̤ sáng Uòng gì nè̤ng cê̤ṳ-chĭng sê Uòng Iòng-céng gì hâiu-dâi.