Bău-hūng-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Bău-hūng-hŏk (孢粉學) iâ hô̤ lā̤ huă-hūng-hŏk (花粉學), sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Sĕng-ŭk-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng sāi Kuŏ-hŏk huŏng-huák ngiĕng-géu Chāu-mŭk Bău-cṳ̄ gâe̤ng Huă-hūng gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-giù Sĕng-ŭk-hŏk (地球生物學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]