Sĕng-ŭk dê-giù-huá-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Sĕng-ŭk Dê-giù-huá-hŏk dêng-hióng lì gì)

Sĕng-ŭk dê-giù-huá-hŏk (生物地球化學) sê dê-giù kuŏ-hŏk gâe̤ng sĕng-ŭk-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng sāi kuŏ-hŏk huŏng-huák ngiĕng-géu huá-hŏk nguòng-só (化學元素) găk dê-giù diē-sié gì sùng-kuàng gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-giù sĕng-ŭk-hŏk (地球生物學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]