跳至內容

Sĕng-ŭk Dê-lī-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sĕng-ŭk Dê-lī-hŏk (生物地理學) sê dê-lī-hŏk gâe̤ng sĕng-ŭk-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng sāi kuŏ-hŏk huŏng-huák ngiĕng-géu sĕng-ŭk găk dê-giù diē-sié gì hŭng-buó gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-giù sĕng-ŭk-hŏk (地球生物學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]